PR

World Religion News: Z jakého důvodu byl založen další mezicírkevní výbor na Ukrajině a čeho dosáhl?

Ve svém článku, vydaném 2. listopadu 2017, James Wilson, ředitel Ukrajinského obchodního výboru Evropské unie (EU Ukraine Business Council) vysvětluje, že Celoukrajinský výbor církví a náboženských organizací (All-Ukrainian Council of Churches and religious organizations – AUCCRO) byl založen v roce 1996 za účelem spojení úsilí všech církví a náboženských organizací v oblasti duševní obnovy Ukrajiny a též pro koordinaci mezicírkevního dialogu, vytvoření regulatorního rámce pro spolupráci mezi církvemi a státem a pořádání charitativních akcí.”

     (Photo: http://mma.prnewswire.com/media/597725/World_Religion_News_Infographic.jpg )

Autor se tedy ptá, proč dne 26. ledna 2017 byl založen Celoukrajinský výbor náboženských asociací (All-Ukrainian Council of Religious Associations – AUCRA), který má stejné cíle a poznamenal, že všechny sdružené církve na Ukrajině sice existují dlouhodobě, ale jsou zde v menšině. Prof. A. Sagan, viceprezident Ukrajinské asociace náboženských studií (Association of Religious Scholars – UARS), která je sesterskou organizací asociace AUCRA, říká: “Zatím se naplno nepodařilo využít potenciál řady náboženských asociací, které na Ukrajině existují. Tyto organizace však mají velké možnosti, jak se podílet na dalším rozvoji Ukrajiny, díky vytvoření mezinárodních vazeb a spojení.” Podle L. Filipoviche, jednoho z představitelů organizace AUCRA, je hlavním rozdílem oproti organizaci AUCCRO větší otevřenost a zastávání euro-majdanských postmodernistických hodnot.

Pan Wilson s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že zástupci větších církví v zemi se pravděpodobně vůbec nebudou zabývat výzvami organizace AUCRA, a to navzdory snahám asociace UARS o zprostředkování dialogu, protože sdílí poslání organizace AUCCRO, kterým je ukázat úřadům, že věřící jsou důležitou a významnou součástí společnosti. Proto se organizaci AUCRA nejspíš nepodaří ve větší míře vzbudit povědomí o jejích aktivitách.

Wilson dále poznamenává, že výsledky setkání organizace AUCRA jsou pozoruhodné, přestože rozhodnutí, která byla přijata, nevzbuzují velké naděje, že by organizace AUCRA mohla přispět k rozvoji mezinárodních, sociálních a charitativních vztahů na Ukrajině.

Autor tvrdí, že záměrem organizace AUCRA je posílit roli liberálních náboženských minorit na základě propagace a veřejného šíření jejich ideologie pro posílení post-majdanské rétoriky. Proto skutečnost, že organizace AUCRA byla založena významnými osobami z předchozích prezidentských vlád naznačuje, že si tato asociace dobře uvědomuje politické významnosti a důsledků zasahování do zavedeného systému sociálních hodnot a že se tato asociace úmyslně snaží změnit náboženský prostor bez toho, aniž by k tomu měla souhlas či poptávku ze strany státních úřadů.

Přečtěte si celý článek zde: http://www.worldreligionnews.com/religion-news/reason-another-ukrainian-inter-religious-council-established-achieve

SOURCE World Religion News

Powered by WPeMatico

Comments are closed.